Anunturi

06/09/2019 INFORMARE Această informare este efectuată de: Primăria comunei Provița de Sus, cu sediul în comuna Provița de Sus, sat Provița de sus, nr.366, tel. 0244/354567, ce intenţionează să obţină Avizul de Gospodărire a Apelor, conform Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare, pentru obiectivul: „Modernizare drumuri sătești – Marinescu DS 1867, Valea Bradului DS 192-DS 82, Băleni DS 1064, DS 934, DS 1676-DS 1797, comuna Provița de Sus, județul Prahova”, localizat în comuna Provița de Sus,judeţul Prahova.

26/08/2019 INVITATIE DE PARTICIPARE la sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Provita de Sus din data de 28 august 2019

24/04/2019 REZULTAT OBŢINUT ÎN URMA INTERVIULUI Ia concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie INSPECTOR CLASA I, GRAD PROFESIONAL ASISTENT, in cadrul Compartimentului Registrul Agricol

24/04/2019 Centralizatorul rezultatelor La concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de EXECUŢIE INSPECTOR CLASA I, GRAD PROFESIONAL ASISTENT, in cadrul Compartimentului Registrul Agricol

23/04/2019 Proces-verbal incheiat astazi 23.04.2019, de catre comisia de solutionare a contestatiei depuse ,dupa sustinerea probei scrise din data de 22.04.2019 la concursul de recrutare pentiu ocuparea functiei publice de executie de inspector clasa I, grad profesional asistent, in cadrul Compartimentului Registru Agricol.

22/04/2019 Concurs pentru ocuparea postului de inspector , grad profesional asistent, compartimentul Registru Agricol

19/04/2019 INVITATIE DE PARTICIPARE la Sedinta extraordinara a Consiliului Local al comunei Provita de Sus din data de 23 aprilie 2019

17/04/2019 Rezultatul selectiei dosarelor de concurs

25/03/2019 Proces – verbal sedinta ordinara 28.03.2019

19/03/2019 Anunţ concurs post:- INSPECTOR , clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Registrul Agricol

27/02/2019 Proces – verbal sedinta ordinara 22.02.2019

14/12/2018  INVITATIE DE PARTICIPARE la Sedinta extraordinara a Consiliului Local al comunei Provita de Sus din data de 17 decembrie 2018

Situatii Financiare