Acasa

Anunturi

19/10/2021 ANUNT  Unitatea Adiministrativ Teritoriala Comuna Provita de Sus, cu sediul in comuna Provita de Sus, judetul Prahova, telefon: 0244/354567 sau 0244354856, fax : 0244/354567 sau 0244354856, e-mail:primariaprovitadesus ph@yahoo.com, reprezentata legal prin Primar – Movileanu... ...
Citeste mai mult ...

Situatii Financiare

06/05/2018 Bilant la data de 31.12.2018 06/05/2018 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2019 SI ESTIMARI PENTRU ANll 2020 – 2022 – VENITURI 23/02/2018 Hotarare privind Bugetul local detaliat la... ...
Citeste mai mult ...

Beneficiari ajutor social

T A B E L privind beneficiarii de ajutor social în luna MAI 2018 ...
Citeste mai mult ...

Regulamente privind procedurile administrative

1) Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri 2) Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de dispoziţii ale autorităţii executive   ...
Citeste mai mult ...

Hotarari

1) Hotărâri adoptate de consiliul local 2) Registrul pentru evidenţa proiectelor de hotărâri 3) Registrul pentru evidenţa hotărârilor ...
Citeste mai mult ...

Alte documente

ALTE DOCUMENTE a) Registrului privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum obiecţiile cu privire la legalitate, efectuate în scris; b) Registrului pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cuprivire la proiectele hotărârilor autorităţii deliberative... ...
Citeste mai mult ...

Dispozitii

DISPOZIŢIILE AUTORITĂŢII EXECUTIVE 1) Dispoziţii emise de primar 2) Registrul pentru evidenţa proiectelor de dispoziţii 3) Registrul pentru evidenţa dispoziţiilor autorităţii executive; ...
Citeste mai mult ...