Acasa

Situatii Financiare

  24/10/2023 HOTARARE privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Provita de Sus pe anul 2023 si estimari pe anii 2024-2026 28/09/2023 HOTARARE  privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al...
Citeste mai mult ...
Anunturi

Anunturi

20/09/2023 Anunt de atribuire Concesiune Erata 18/09/2023 INFORMARE Aceasta informare este efectuata de: SC POWER GAZ INTERNATIONAL S.A. in calitate de reprezentant al SC ENGIE ROMANIA SA, Adresa : Strada Libertatii Nr.49, Camera 1, Et.1, Orasul Bragadiru...
Citeste mai mult ...

Integritate

DECLARATIE privind asumarea agendei de integritate organizafionali in coordonatele Strategiei nationale anticorupfie 2021-2025 DISPOZITIE privind aprobarea Strategiei Nationale Anticoruptie pentru perioada 2021-2025 si desemnarea coordonatorului implementarii si a persoanelor responsabile Plan de integritate al COMUNEI...
Citeste mai mult ...

Alte documente

ALTE DOCUMENTE a) Registrului privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum obiecţiile cu privire la legalitate, efectuate în scris; b) Registrului pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cuprivire la proiectele hotărârilor autorităţii deliberative...
Citeste mai mult ...

Hotarari

1) Hotărâri adoptate de consiliul local 2) Registrul pentru evidenţa proiectelor de hotărâri 3) Registrul pentru evidenţa hotărârilor...
Citeste mai mult ...

Dispozitii

DISPOZIŢIILE AUTORITĂŢII EXECUTIVE 1) Dispoziţii emise de primar 2) Registrul pentru evidenţa proiectelor de dispoziţii 3) Registrul pentru evidenţa dispoziţiilor autorităţii executive;...
Citeste mai mult ...

Regulamente privind procedurile administrative

1) Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri 2) Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de dispoziţii ale autorităţii executive  ...
Citeste mai mult ...

Beneficiari ajutor social

T A B E L privind beneficiarii de ajutor social în luna MAI 2018...
Citeste mai mult ...