Acasa

Anunturi

08/01/2019 In conformitate cu actul aditional nr.5 din Contractul de delegare prin concesiunc a gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor municipale in zona 7 – Campina, incheiat cu Asociatia de Dczvoltare Intercomunitara “... ...

Citeste mai mult ...

Situatii Financiare

06/05/2018 Bilant la data de 31.12.2018 06/05/2018 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2019 SI ESTIMARI PENTRU ANll 2020 – 2022 – VENITURI 23/02/2018 Hotarare privind Bugetul local detaliat la... ...

Citeste mai mult ...

Beneficiari ajutor social

T A B E L privind beneficiarii de ajutor social în luna MAI 2018 ...

Citeste mai mult ...

Regulamente privind procedurile administrative

1) Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri 2) Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de dispoziţii ale autorităţii executive   ...

Citeste mai mult ...

Hotarari

1) Hotărâri adoptate de consiliul local 2) Registrul pentru evidenţa proiectelor de hotărâri 3) Registrul pentru evidenţa hotărârilor ...

Citeste mai mult ...