Acasa

Anunturi

Anunturi

30/01/2024 –  Anunt concurs post asistent medical comunitar si infirmier                         13/02/2024 –  ANUNT In conformitate cu art.64 lit.a) din H.G. nr. 1336/28.10.2022 pentru...
Citeste mai mult ...

Situatii Financiare

  21/12/2023 HOTARARE Nr. 78  privind aprobarea rectificdrii bugetului local de venituri si cheltuieli al comuinei Provita de Sus pe anul 2023 si estimari pe anii 2024-2026 15/12/2023 HOTARARE Nr 74 privind aprobarea rectificarii bugetului...
Citeste mai mult ...

Integritate

DECLARATIE privind asumarea agendei de integritate organizafionali in coordonatele Strategiei nationale anticorupfie 2021-2025 DISPOZITIE privind aprobarea Strategiei Nationale Anticoruptie pentru perioada 2021-2025 si desemnarea coordonatorului implementarii si a persoanelor responsabile Plan de integritate al COMUNEI...
Citeste mai mult ...

Alte documente

ALTE DOCUMENTE a) Registrului privind înregistrarea refuzurilor de a semna/contrasemna/aviza actele administrative, precum obiecţiile cu privire la legalitate, efectuate în scris; b) Registrului pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cuprivire la proiectele hotărârilor autorităţii deliberative...
Citeste mai mult ...

Hotarari

1) Hotărâri adoptate de consiliul local 2) Registrul pentru evidenţa proiectelor de hotărâri 3) Registrul pentru evidenţa hotărârilor...
Citeste mai mult ...

Dispozitii

DISPOZIŢIILE AUTORITĂŢII EXECUTIVE 1) Dispoziţii emise de primar 2) Registrul pentru evidenţa proiectelor de dispoziţii 3) Registrul pentru evidenţa dispoziţiilor autorităţii executive;...
Citeste mai mult ...

Regulamente privind procedurile administrative

1) Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri 2) Regulamentul cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de dispoziţii ale autorităţii executive  ...
Citeste mai mult ...

Beneficiari ajutor social

T A B E L privind beneficiarii de ajutor social în luna MAI 2018...
Citeste mai mult ...