Anunturi

30/01/2024 –  Anunt concurs post asistent medical comunitar si infirmier

                        13/02/2024 –  ANUNT In conformitate cu art.64 lit.a) din H.G. nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice concursul organizat pentru ocuparea functiilor contractuale vacante de Asistent medical comunitar si lnfirmier in cadrul Centrului social de zi pentru persoane varstnice aflat in subordinea Primariei comunei Provita de Sus va fi ANULAT pentru nerespectarea prevederilor legate privind organizarea si desrasurarea concursului.

 

15/12/2023 –Ghid venit minim incluziune

                        –Venit minim incluziune

 

20/09/2023 Anunt de atribuire Concesiune

18/09/2023 INFORMARE Aceasta informare este efectuata de: SC POWER GAZ INTERNATIONAL S.A. in calitate de reprezentant al SC ENGIE ROMANIA SA, Adresa : Strada Libertatii Nr.49, Camera 1, Et.1, Orasul Bragadiru, llfov, Romania, tel.: +40 771 756 453 mail powergazint@gmail.com, utilitiesdesign@gmail.com, ce intentioneaza sa solicite de la Sistemul de Gospodarire a Apelor Arges – Aviz de Gospodarire a Apelor pentru realizarea lucrarile de” Extindere conducta si bransament gaze naturale pentru Langa Romulus ” amplasate in satul Provita de Sus, Comuna Provita de Sus, Judetul Prahova.10/08/2023  PUBLICATIE  EXTRAS DECLARATIE DE CASATORIE Data afisarii :09.08.2023 Data incheierii casatoriei : 19.08.2023

08/08/2023 Anunț privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului  Sectoare cadastrale : 12, 13, 14, 15, 16 .

31/07/2023 Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului  Sectoare cadastrale : 12, 13, 14, 15, 16 .

07/07/2023 Anunt concesiune teren în suprafață de 767.893 m.p., înscris în CF nr. 20571

Anunt de concesiune

16/06/2023 Anunt public privind decizia etapei de incadrare, Unitatea Admministrativ Teritorială Comuna Provița de Sus, titular al proiectului ,,Modernizare drumuri comunale și sătești în comuna Provița de Sus , județul Prahova ,, anuntă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Prahova în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului

30/05/2023 HOTARARE privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Provita de Sus pe anul 2023 si estimari pe anii 2024-2026

10.05.2023 – PUBLICATIE DE VANZARE SILITA IMOBIL LA LICITATIE PUBLICA PENTRU termen I intocmita in data de 04.05.2023

08.05.2023 – Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

04.04.2023 – REZULTATELE FINALE la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior, in cadrul Compartimentului Urbanism

03.04.2023 – REZULTAT PROBA SCRISA la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice vacante de inspector, clasa I, grad profesional superior, In cadrul Compartimentului Urbanism, sustinut in data de 03.04.2023

28.03.2023 – PROCES-VERBAL AFIȘARE REZULTAT SELECȚIA DOSARELOR la concursul organizat pentru ocuparea funcției publice vacante de inspector, clasa I, grad professional superior, în cadrul Compartimentului Urbanism, sustinut in data de 03.04.2023

08.03.2023 – Anunt privind închirierea, prin licitație publică, a imobilului teren in suprafață de 10 mp aparținând numărului cadastral 20681 ,comuna Provița de Sus

08.03.2023 – Anunt privind închirierea, prin licitație publică, a imobilului teren in suprafață de 10 mp aparținând numărului cadastral 20402 ,comuna Provița de Sus

07.03.2023 – REZULTATELE FINALE la concursul organizat pentru promovarea in grad profesional, in cadrul compartimentului Registru Agricol, sustinut in data de 06.03.2023

06.03.2023 – REZULTAT PROBA SCRISA la concursul organizat pentru promovarea in grad profesional, in cadrul compartimentului Registru Agricol, sustinut in data de 06.03.2023

REZULTAT PROBA INTERVIU la concursul organizat pentru promovarea in grad profesional, in cadrul compartimentului Registru Agricol, sustinut In data de 06.03.2023

02.03.2023 – ANUNȚ Unitatea Adiministrativ Teritorială Comuna Provița de Sus, cu sediul în comuna Provița de Sus, județul Prahova, telefon: 0244/354567 sau 0244354856, fax: 0244/354567 sau 0244354856, e-mail:primariaprovitadesus_ph@yahoo.com, reprezentată legal prin Primar- Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan, organizează în data de 03.04.2023 concurs de recrutare, conform prevederilor art. 618 alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare, pentru ocuparea funcției publice vacante de inspector, clasa I, gradul profesional superior, în cadrul Compartimentului Urbanism.

02.03.2023 – REZULTATELE FINALE la concursul organizat pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractual vacante de infirmier din cadrul Proiectului “ Dealurile Sultanului-dezvoltare localăprin furnizarea de servicii integrate în comuna Provița de Sus, Județul Prahova ID 139968”, susținut în data de 01.03.2023

01.03.2023 – REZULTAT SELECȚIA DOSARELOR la concursul organizat pentru prom ovarea în grad profesional, în cadrul compartimentului Registru Agricol, susținut în data de 06.03.2023

01.03.2023 – REZULTAT PROBĂ INTERVIU la concursul organizat pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractual vacante de infirmier din cadrul Proiectului “ Dealurile Sultanului-dezvoltare localăprin furnizarea de servicii integrate în comuna Provița de Sus, Județul Prahova ID 139968” , susținut în data de 01.03.2023

01.03.2023 – REZULTAT PROBĂ SCRISĂ la concursul organizat pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractual vacante de infirmier din cadrul Proiectului “ Dealurile Sultanului-dezvoltare locală prin furnizarea de servicii integrate în comuna Provița de Sus, Județul Prahova ID 139968” , susținut în data de 01.03.2023

22.02.2023 – REZULTAT SELECȚIA DOSARELOR la concursul organizat pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractual vacante de infirmier din cadrul Proiectului “ Dealurile Sultanului-dezvoltare locală prin furnizarea de servicii integrate în comuna Provița de Sus, Județul Prahova ID 139968” , susținut în data de 01.03.2023

07.02.2023 – ANUNȚ Unitatea Adiministrativ Teritorială Comuna Provița de Sus, cu sediul în comuna Provița de Sus, județul Prahova, telefon: 0244/354567 sau 0244354856, fax: 0244/354567 sau 0244354856, e-mail:primariaprovitadesus_ph@yahoo.com, reprezentată legal prin Primar- Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan, organizează concurs conform H.G nr. 286/2011 pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale vacante de INFIRMIER (1 POST), pentru implementarea proiectului „Dealurile Sultanului – dezvoltare locală prin furnizarea de servicii integrate în comuna Provița de Sus, jud. Prahova, cod 139968”. Concursul se va desfășura la sediul Primăriei comunei Provița de Sus, județul Prahova.

02.02.2023 – ANUNT Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Provita de Sus, cu sediul in comuna Provita de Sus, judetul Prahova, telefon: 0244/354567 sau 0244354856, fax :0244/354567 sau 0244354856, e-mail:primariaprovitadesus ph@yahoo.com, reprezentata legal prin Primar – Movileanu Tarcisius Ovidiu loan, organizeaza in data de 06.03.2023-proba scrisa la concursul de promovare in grad profesional, conform prevederilor art. 618 alin. (4) si alin.(22) din Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare

01.02.2023 – Pentru obținerea cărții de identitate, cetățenii sunt invitați să se prezinte la Serviciul Public Comunitar Local de Evidența Persoanei din mun.Câmpina, b-dul Culturii, nr.27, în vederea depunerii cererii pentru eliberarea cărții de identitate, și preluării imaginii titularului, susținută de documentele…

12.12.2022 – ANUNŢ – INVITAŢIE DE PARTICIPARE depunere ofertă pentru achiziţia de ,,Servicii de deszăpezire pe raza comunei Proviţa de Sus , judeţul Prahova”

09/11/2022 – PUBLICAȚIE EXTRAS DECLARAȚIE DE CĂSĂTORIE Data afișării :09.11.2022 Data încheierii căsătoriei : 19.11.2022

13/10/2022 – ANUNT  Avand in vedere intrarea in vigoare a Hotararii Guvernului nr. 714 din 26 mai 2022 autoritatile centrale au introdus obligativitatea pentru persoanele fizice si juridice de a declara la Primarie sistemele individuale adecvate pentru colectarea si epurarea apelor uzate. In baza acestor declaratii, Primaria comunei Provita de Sus va completa in Registrul de evidtnta a sistemelor individuale adecvate, date privind beneficiarii de fose septicetoalete cu bazine de pe raza UAT Provita de Sus.

04/10/2022 –  ANUNȚ Unitatea Adiministrativ Teritorială Comuna Provița de Sus, cu sediul în comuna Provița de Sus, județul Prahova, telefon : 0244/354567 sau 0244354856, fax : 0244/354567 sau 0244354856 , e-mail : primariaprovitadesus_ph@yahoo.com , reprezentată legal prin Primar- Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan, organizează concurs conform H.G nr. 286/2011 pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale temporar vacantă de INFIRMIER (1 POST), pentru implementarea proiectului „Dealurile Sultanului – dezvoltare locală prin furnizarea de servicii integrate în comuna Provița de Sus, jud. Prahova, cod 139968”. Concursul se va desfășura la sediul Primăriei comunei Provița de Sus, județul Prahova.

03/10/2022 – Anunt de inchiriere Anexa Camin Cultural si teren aferent

03/10/2022 – Anunt public privind decizia etapei de incadrare Consolidare de mal DS 272


12/09/2022 – Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

07/09/2022 – REZULTAT PROBA SCRISA  la concursul organizat pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale vacante de muncitor din cadrul Compartimentului Administrativ Si Paza al aparatului de specialitate al primarului comunei Provita de Sus, sustinut in data de 07.09.2022

01/09/2022 –  REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR concursului organizat pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei contractuale vacante de muncitor din cadrul Compartimentului Administrativ si Paza al aparatului de specialitate al primarului comunei Provita de Sus

24/08/2022 – Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a Acordului de mediu Consiliul Județean Prahova

16/08/2022 –  Organizeazare concurs conform H.G nr. 286/2011 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de munitor din cadrul Compartimentului Administrativ și Pază

Formular inscriere

15/07/2022 – ANUNT Unitatea Adiministrativ Teritoriala Comuna Provita de Sus, cu sediul in comuna Provita de Sus, judetul Prahova, telefon: 0244/354567 sau 0244354856, fax: 0244/354567 sau 0244354856, e-mail:primariaprovitadesus ph@yahoo.com, reprezentata legal prin Primar – Movileanu Tarcisius Ovidiu loan, organizeaza in data de 17.08.2022 concurs de recrutare, conform prevederilor art. 618 alin. (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ si Hotararea Guvemului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare, pentru ocuparea functiei publice vacante de inspector, clasa I, gradul profesional superior, in cadrul Compartimentului Urbanism.

29/06/2022 – ANUNT COLECTIV 

06/05/2022 – DEPUNERE OFERTE PENTRU ACHIZIŢIA DE LUCRĂRI PENTRU OBIECTIVELE ,,Refacere drum local DC 124 “ , ,,Refacere drum local DS 42 “,,,Refacere drum local DS 2365 “, comuna Proviţa de Sus , judeţul Prahova

Proiect tehnic DC 124  –  Proiect tehnic DS 42  –  Proiect tehnic DS 2365

28/04/2022REZULTATELE FINALE la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice vacante, de executie, de inspector clasa I grad profesional principal in cadrul Compartimentului Taxa si Impozite Financiar Contabil in cadrul Primariei Comunei Provita de Sus, sustinut in data de 27.04.2022

27/04/2022 –  REZULTATUL PROBEI INTERVIU la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice , vacante, de executie , de inspector clasa I grad profesional principal in cadrul Compartimentului Taxe Si lmpozite Financiar Contabil din cadrul Primariei Comunei Provita de Sus

27/04/2022REZULTAT PROBA SCRISA la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice vacante, de executie, de inspector clasa I grad profesional principal in cadrul Compartimentului Taxa si lmpozite Financiar Contabil al Primariei Comunei Provita de Sus, sustinut in data de 27.04.2022

19/04/2022 –  REZULTATUL SELECTIEI DOSARELOR la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice vacante de inspector, clasa I, grad profesional principal in cadrul Compartimentului Taxe si Impozite Financiar Contabil

24/03/2022ANUNT Unitatea Adiministrativ Teritoriala Comuna Provita de Sus, cu sediul in comuna Provita de Sus, judetul Prahova, telefon: 0244/354567 sau 0244354856, fax :0244/354567 sau 0244354856, e-mail:primariaprovitadesus ph@yahoo.com, reprezentata legal prin Primar – Movileanu Tarcisius Ovidiu loan, organizeaza in data de 27.04.2022 concurs de recrutare, conform prevederilor art. 618 alin. (3) din Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ si Hotararea Guvemului nr. 61112008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare, pentru ocuparea functiei publice vacante de inspector, clasa I, grad profesional principal in cadrul Compartimentului Taxe si Impozite Financiar Contabil.

21/03/2022Etapa II evaluarea si selectia planurilor de afaceri , lista finala dupa solutionarea contestatiilor din cadrul proiectului Dealurile Sultanului – dezvoltare locală prin furnizarea de servicii integrate în comuna Provița de Sus, jud. Prahova, cod 139968

11/03/2022 ANUNT REZULTATE PENTRU  CONCURSUL PLANURILOR DE AFACERI ETAPA II: Evaluarea si selectia planurilor de afaceri, PUNCTAJUL ACORDAT PLANURILOR DE AFACERI ADMISE IN CONCURS

  • Se pot depune contestații cu privire la punctajul acordat, în scris, la sediul Primăriei Provița de Sus, în zilele de 14.03.2022 și 15.03.2022, între orele 8,00-16,00. 

02/03/2022 Anunt recrutare asistenti personali: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Prahova recrutează asistenți personali profesioniști!

01/03/2022 LISTA CU CANDIDATURILE ADMISE/RESPINSE ETAPA I . VERIFICARE A CONFORMITATII SI ELIGIBILITATII PLANULUI DE AFACERI CANDIDATURI ADMISE:

11/02/2022  Rezultatul final la concursul pentru postul vacant de secretar general, sustinut in  data de 04.02.2022

09/02/2022 Anunt privind inscrierea in lista candidatilor pentru personalul de recensamant in vederea prestarii serviciilor aferente RPL 2021 in teritoriu

09/02/2022 ERATĂ la METODOLOGIA DE EVALUARE ȘI SELECȚIE A PLANURILOR DE AFACERI Proiect: ”Dealurile Sultanului – dezvoltare locală prin furnizarea de servicii integrate în comuna Provița de Sus, jud. Prahova” NR: POCU/827/5/2/139968 Cod SMIS 2014+: 139968

                          Anexa-8-Grila de evaluare a planurilor de afaceri

                          16/02/2022 – Calendar concurs planuri de afaceri, modificat

08/02/2022 Lista cuprinzand rezultatul obtinut in urma verificarii contestatiei privind lucrarea la proba scrisa a concursului organizat in data de 04 februarie 2022, pentru ocuparea postului vacant de conducere de secretar general al comunei Provita de Sus, judetul Prahova

04/02/2022 REZULTAT PROBA SCRISA la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice vacante, de conducere, de Secretar General al U.A.T. in cadrul Compartimentului secretar al Primaria Comunei Provita de Sus, sustinut In data de 04.02.2022

01/02/2022 REZULTAT SELECȚIA DOSARELOR – la concursul organizat pentru ocuparea funcției de publice vacante, de conducere ,de Secretar General al U.A.T. , Compartiment Secretar în cadrul Primariei Comunei Provita de Sus , susținut în data de 04.02.2022

26/01/2022 ERATĂ la METODOLOGIA CONCURSULUI DE PLANURI DE AFACERI Referitor la Concursul de Planuri de Afaceri din cadrul Proiectului ”Dealurile Sultanului – dezvoltare locală prin furnizarea de servicii integrate în comuna Provița de Sus, jud. Prahova”, cod 139968, Subactivitatea SA3.1. Acordarea de sprijin persoanelor din GT pentru înființarea de afaceri sub forma unor servicii personalizate de sprijin prin consiliere în elaborarea unui plan de afaceri și suport în înființarea companiei, vă comunicăm că, având în vedere existența unor neconcordanțe în anexele Metodologiei de evaluare și selecție a planurilor de afaceri, următoarele documente anexe ale acesteia suferă modificări și se vor prezenta în forma prezentată conform acestei erate:

0. Opis dosar concurs           Descarca format Word

2. Anexa-2. Plan de afaceri-model        Descarca format word

6. Anexa-6-Calendarul-activitatilor              Descarca format word

Restul condițiilor rămân neschimbate.

21/01/2022 Proces verbal de afisare al rezultatelor concursului organizat pentru ocuparea pe perioada determinata a functiilor contractuale temporar vacante de membru in comisia de selectie a planurilor de alaceri Dealurile Sultanului – dezvoltare locală prin furnizarea de servicii integrate încomuna Provița de Sus, jud. Prahova Cod proiect: 139968 .

11/01/2022 PROCES.VERBAL AFISARE REZULTAT INTERVIU incheiat a2i,20.01.2022, ora 09.30 , privind desfasurarea probei interviu a concursului organizat pentru ocuparea pe perioada determinata a functiilor contractuale temporar vacante de membru in comisia de selectie a planurilor de afeceri

                        PROCES.VERBAL AFISARE REZULTAT PROBA scrisa incheiat a2i,20.01.2022, ora 09.00, cu ocazia afisarii rezultatelor probei scrise a concursului organizat pentrtru ocuparea pe perioada determinata a functiilor contractuale temporar vacante de mumbru in comisia de selectie a planurilor de afaceri

11/01/2022 REZULTAT SELECTIA DOSARELOR candidatilor lnscrisi la concursul de recrutare pentru ocuparea pentru pe perioada deterrninata a functiilor contractuale temporar vacante de infirmier , rnembru comisie selectie a planurilor de afaceri (cinci posturi) .

03/01/2022 Unitatea Adiministrativ Teritorială Comuna Provița de Sus, cu sediul în comuna Provița de Sus, județul Prahova, telefon: 0244/354567 sau 0244354856, fax: 0244/354567 sau 0244354856, e-mail:primariaprovitadesus_ph@yahoo.com, reprezentată legal prin Primar – Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan, organizează în data de 04.02.2022 concurs de recrutare, conform prevederilor art. 618 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a Hotărârii Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici cu modificările și completările ulterioare, și a dispozițiilor prevederilor art.2 din Legea 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, pentru ocuparea funcției publice vacante de conducere, de Secretar General al UAT. Concursul se va desfășura la sediul Primăriei comunei Provița de Sus, județul Prahova.

28/12/2021  Unitatea Adiministrativ Teritorială Comuna Provița de Sus, cu sediul în comuna Provița de Sus, județul Prahova, telefon : 0244/354567 sau 0244354856, fax : 0244/354567 sau 0244354856 , e-mail : primariaprovitadesus_ph@yahoo.com , reprezentată legal prin Primar- Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan, organizează concurs conform H.G nr. 286/2011 pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale temporar vacante, pentru implementarea proiectului „Dealurile Sultanului – dezvoltare locală prin furnizarea de servicii integrate în comuna Provița de Sus, jud. Prahova, cod 139968”după cum urmează: 1. Infirmier (1 post); 2. Membru comisie de selectie a planurilor de afaceri (5 posturi). Concursul se va desfășura la sediul Primăriei comunei Provița de Sus , județul Prahova .

09/12/2021 Metodologie  Concurs  Planuri de  Afaceri

23/11/2021 REZULTAT SELECŢIA DOSARELOR la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei de publice vacante, de conducere ,de Secretar General al U.A.T., Compartiment Secretar în cadrul Primăriei Comunei Provita de Sus , susţinut în data de 02.12.2021

19/11/2021 REZULTATELE FINALE la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice vacante, de inspector- Compartiment Stare Civila in cadrul Primariei Comunei Provita de Sus, sustinut in data de 18.11.2021

18/11/2021 REZULTATUL PROBEI INTERVIU la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice, vacante, de inspector – Compartiment Stare Civila din cadrul Primariei Comunei Provita de Sus

18/11/2021 REZULTAT PROBA SCRISA la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice vacante, de inspector- Compartiment Stare Civila in cadrul Primariei Comunei Provita de Sus, sustinut ‘in data de 18.11.2021

15/11/2021 REZULTAT SELECTIA DOSARELOR la concursul organizat pentru ocuparea functiei de publice de executie vacante, de inspector Compartiment Stare Civila in cadrul Primariei Comunei Provita de Sus, sustinut In data de 18.11.2021

28/10/2021 ANUNT Unitatea Adiministrativ Teritoriala Comuna Provita de Sus, cu sediul in comuna Provita de Sus, judetul Prahova, telefon: 0244/354567 sau 0244354856, fax: 0244/354567 sau 0244354856, e-mail:primariaprovitadesus ph@yahoo.com, reprezentata legal prin Primar – Movileanu Tarcisius Ovidiu loan, organizeaza in data de 02.12.2021 concurs de recrutare, conform prevederilor art. 618 alin. (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a Hotararii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea ~i dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile ~i completarile ulterioare, ~i a dispozitiilor prevederilor art.2 din Legea 203/2020 pentru modificarea ~i completarea Legii nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea ~i combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, pentru ocuparea functiei publice vacante de conducere, de Secretar General al UAT.

Atributii secretar

BIBLIOGRAFIE

Tematica

Anexa 3 – formular de inscriere

27/10/2021 DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local al comunei Provița de Sus în ședință extraordinară

19/10/2021 ANUNT  Unitatea Adiministrativ Teritoriala Comuna Provita de Sus, cu sediul in comuna Provita de Sus, judetul Prahova, telefon: 0244/354567 sau 0244354856, fax : 0244/354567 sau 0244354856, e-mail:primariaprovitadesus ph@yahoo.com, reprezentata legal prin Primar – Movileanu Tarcisius Ovidiu loan, organizeaza in data de 22.11.2021 concurs de recrutare, conform prevederilor art. 618 alin. (2) din Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul administrativ si Hotararea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile ~i completarile ulterioare, pentru ocuparea functiei publice vacante de inspector, clasa I, grad profesional debutant in cadrul Compartimentului Stare Civila.

Formular de inscriere

Atributii stabilite in fisa postului

Bibliografie

Tematica

14/10/2021 Avand in vedere dinamica evolutiei situatiei epidemiologice la nivelul judetului nostru determinata. de raspandirea coronavirusuluj SARS-CoV-2 si in conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19, va a.ducem la cunostinta unnatoarele:

14/10/2021 ANUNŢ – INVITAŢIE DE PARTICIPARE depunere ofertă pentru achiziţia de ,,Servicii de deszăpezire pe raza comunei Proviţa de Sus , judeţul Prahova”

Caiet de sarcini

Daclaratie-privind-sanatatea-si-protectia-muncii

Declaratie-privind-Evitarea-Conflictului-de-Interese

Declaratie-privind-neincadrarea-in-prevederile-art.-165-Legea-98-2016

Propunere-Tehnica

FORMULAR-DE-OFERTA

Declaratie-privind-neîncadrarea-în-situaţiile-prevăzute-la-art.164-din-LEGEA-98-2016

Declaratie-privind-neîncadrarea-în-situaţiile-prevăzute-la-art.-59-şi-art.-60-din-Legea-nr.-98-2016

Declaratie-privind-neincadrarea-in-prevederile-art.-167-Legea-98-2016

 

15/09/2021- Anunt public privind decizia etapei de incadrare DS 273

                         Anunt public privind decizia etapei de incadrare DS 2696

30/08/2021- DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local al comunei Provița de Sus în ședință extraordinară

12/08/2021- Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu DS 272 

                        Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu DS 2696  

27/07/2021 CENTRALIZATOR nominal al rezultatelor concursului organizat pentru ocuparea pe perioada determinate a functiilor contractuale temporar vacante de manager de proiect, psiholog, asistent medico-social, coordonator ocupare,, responsabil schema de minimis,responsabil GT,facilitator comunitar, asistent manager

26/07/2021 PROCES-VERBAL AFISARE, REZULTAT PROBA SCRISA incheiat azi, 26.07.2021, ora 12.00, cu ocazia afisarii rezultatelor probei scrise a concursului organizat pentru ocuparea pe perioada determinata a functiilor contractuale temporar vacante de manager de proiect, psiholog, asistent medico-social, coordonator ocupare,, responsabil schema de minimis,responsabil GT,facilitator comunitar, asistent manager

21/07/2021 DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local al comunei Provița de Sus în ședință ordinară

21/07/2021 PROCES-VERBAL AFISARE REZULTAT SELECTIA DOSARELOR Incheiat azi, 21.07 .2021 , ora 9 .00, in urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea pe perioada determinata a functiilor contractuale temporar vacante de manager de proiect, psiholog, asistent medico-social, coordonator ocupare, responsabil schema de minimis, responsabil GT,facilitator comunitar, asistent manager.

20/07/2021 Munceste legal!Cunoaste-ti drepturile!

09/07/2021 RECRUTARE PROFESIE – PARINTE SOCIAL

06/07/2021 ANUNȚ Unitatea Adiministrativ Teritorială Comuna Provița de Sus, cu sediul în comuna Provița de Sus, județul Prahova, telefon : 0244/354567 sau 0244354856, fax : 0244/354567 sau 0244354856 , e-mail : primariaprovitadesus_ph@yahoo.com , reprezentată legal prin Primar- Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan , organizează concurs conform H.G nr. 286/2011 pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale temporar vacante, pentru implementarea proiectului „Dealurile Sultanului – dezvoltare locală prin furnizarea de servicii integrate în comuna Provița de