Anunturi

15/09/2021- Anunt public privind decizia etapei de incadrare DS 273

                         Anunt public privind decizia etapei de incadrare DS 2696

30/08/2021- DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local al comunei Provița de Sus în ședință extraordinară

12/08/2021- Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu DS 272 

                        Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu DS 2696  

27/07/2021 CENTRALIZATOR nominal al rezultatelor concursului organizat pentru ocuparea pe perioada determinate a functiilor contractuale temporar vacante de manager de proiect, psiholog, asistent medico-social, coordonator ocupare,, responsabil schema de minimis,responsabil GT,facilitator comunitar, asistent manager

26/07/2021 PROCES-VERBAL AFISARE, REZULTAT PROBA SCRISA incheiat azi, 26.07.2021, ora 12.00, cu ocazia afisarii rezultatelor probei scrise a concursului organizat pentru ocuparea pe perioada determinata a functiilor contractuale temporar vacante de manager de proiect, psiholog, asistent medico-social, coordonator ocupare,, responsabil schema de minimis,responsabil GT,facilitator comunitar, asistent manager

21/07/2021 DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local al comunei Provița de Sus în ședință ordinară

21/07/2021 PROCES-VERBAL AFISARE REZULTAT SELECTIA DOSARELOR Incheiat azi, 21.07 .2021 , ora 9 .00, in urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea pe perioada determinata a functiilor contractuale temporar vacante de manager de proiect, psiholog, asistent medico-social, coordonator ocupare, responsabil schema de minimis, responsabil GT,facilitator comunitar, asistent manager.

20/07/2021 Munceste legal!Cunoaste-ti drepturile!

09/07/2021 RECRUTARE PROFESIE – PARINTE SOCIAL

06/07/2021 ANUNȚ Unitatea Adiministrativ Teritorială Comuna Provița de Sus, cu sediul în comuna Provița de Sus, județul Prahova, telefon : 0244/354567 sau 0244354856, fax : 0244/354567 sau 0244354856 , e-mail : primariaprovitadesus_ph@yahoo.com , reprezentată legal prin Primar- Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan , organizează concurs conform H.G nr. 286/2011 pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcțiilor contractuale temporar vacante, pentru implementarea proiectului „Dealurile Sultanului – dezvoltare locală prin furnizarea de servicii integrate în comuna Provița de Sus, jud. Prahova, cod 139968”

05/07/2021 ”Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități ” – Buletinul informativ al lunii iunie

24/06/2021 DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local al comunei Provița de Sus în ședință ordinară

24/06/2021 Comunicat de presa Comuna Provița de Sus din jud. Prahova a atras un milion de euro, bani europeni, pentru a crește calitatea vieții locuitorilor săi

07/06/2021 Direcția Generală de Asistență Socială Prahova continua campania de recrutare de Asistenti Personali Profesionisti

Brosura asistenti personali

Cerinţe minime

04/06/2021 Proiectul ”Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”, Cod MySMIS2014+: 130164, proiect cofinanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific 3.1. Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrătorii vârstnici (55-64 ani), persoanelor cu dizabilități, persoanelor cu nivel redus de educație

21/05/2021 DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local al comunei Provița de Sus în ședință ordinară

16/04/2021 DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local al comunei Provița de Sus în ședință ordinară

06/04/2021 Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA), în parteneriat cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), implementează proiectul ”Facilitarea inserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”.

01/04/2021 proces – verbal Încheiat azi 25.02.2021, în ședința ordinară a Consiliului Local al comunei Provița de Sus, convocată de dl. Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan, Primarul comunei Provița de Sus, prin dispoziția nr. 50 / 18.02.2021

23/03/2021 Proiect A – ”Trei: Interactiune, Integrare, Independenta!”

                          Proiect B – ”Trei: Interactiune, Integrare, Independenta!”

22/03/2021 DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local al comunei Provița de Sus în ședință ordinară

05/03/2021 ANUNȚ – PRIVIND FACILITAREA INSERȚIEI PE PIAȚA MUNCII A PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI

                             Vă informăm că, Autoritate Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA), în parteneriat cu Agenția Națională pentru ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), implementează proiectul ”Facilitareainserției pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”, Cod MySMIS2014+: 130164, proiect cofinanțat în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul specific 3.1. Creșterea ocupării șomerilor și a persoanelor inactive, cu accent pe șomerii de lungă durată, lucrători vârstnici (55-64 ani), persoane cu dizabilități, persoane cu nivel redus de educație.

BROSURA TEHNOLOGIE ASISTIVA           –Prezentare Proiect     –   Scrisoare oportunitate voucher

Vocher model                     –Buletin informativ

18/02/2021 DISPOZIȚIE privind convocarea Consiliului Local al comunei Provița de Sus în ședință ordinară

04/02/2021 DISPOZITIE ‘ privind aprobarea Codului de etica si integritate al functionarilor publici si personalului contractual din cadrul Primariei comunei Provita de Sus

01/02/2021 Dispozitie privind desemnarea consilierului de etica, pentru consiliere etica fi monitorizarea respectirii normelor de conduiti in cadrul Primariei comunei Provita de Sus

21/01/2021  Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Provita de Sus in sedinta ordinara

15/12/2020 Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Provita de Sus in sedinta ordinara

16/11/2020 Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Provita de Sus in sedinta ordinara

09/11/2020 Dispozitie privind convocarea Consiliului Local al comunei Provita de Sus in sedinta extraordinara

30/10/2020 DISPOZITIE pentru stabilirea locurilor speciale pentru afisajul electoral , privind alegerile pentru Senat si Camera Deputatilor din anul 2020 , alegeri organizate in data de 06 decembrie 2020

                          DISPOZITIE privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare de pe raza comunei Provita de Sus , judetul Prahova in vederea organizarii si desfasurarii actiunilor necesare pentru alegerea Senatului si Camerei Deputatilor, alegeri organizate in data de 06.12.2020

20/10/2020 Anunt validare mandat primar

10/09/2020 privind delimitarea si numerotarea sectiilor de votare de pe raza comunei Provita de Sus , judetul Prahova in vederea organizarii si desfasurarii actiunilor necesare pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, alegeri organizate in data de 27.09.2020

08/09/2020 Dispozitie privind delimitarea sectiilor de votare de pe raza comunei Provita de Sus pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale , alegeri organizate in data de 27.09.2020

19/08/2020 DISPOZITIE privind convocarea Consiliului Local al comunei Provita de Sus In sedinta extraordinara

13/08/2020 DISPOZITIE privind convocarea Consiliului Local al comunei Provita de Sus In sedinta extraordinara

20/07/2020DISPOZITIE privind convocarea Consiliului Local al comunei Provita de Sus In sedinta ordinara

13/07/2020 PROCES-VERBAL PRIVIND SELECTAREA PARTENERILOR PENTRU DEPUNEREA ȘI IMPLEMENTAREA UNUI PROEICT ÎN CADRUL Programulului Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa Prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul tematic 9 – Promovarea incluziunii sociale,combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.vi – Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.2 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri / operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC

06/07/2020 DISPOZITIE privind convocarea Consiliului Local al comunei Provita de Sus In sedinta extraordinara

23/06/2020 Dispozitia 69 – Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de Analiza si Acoperire a Riscurilor a comunei Provita de Sus

23/06/2020 ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI – în vederea depunerii cererii de finanţare în cadrul Programulului Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa Prioritară 5 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul tematic 9 – Promovarea incluziunii sociale,combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9.vi – Strategii de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunității, Obiectivul specific 5.2 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori prin implementarea de măsuri / operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE Anexa 1                      FIȘĂ PARTENER                    

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE Anexa 3                     DECLARAŢIE DE ANGAJAMENT

20/05/2020 Dispozitia Nr. 53 – Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local  al comunei Provița de Sus , pe cele două secțiuni pentru trimestrul  I  2020 – Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Provița de Sus pentru  anul  2020 și estimările pentru anii 2021 – 2023.

04/05/2020 CENTRALIZATOR nominal al rezultatelor concursului organizat pentru ocuparea functiei publice vacante ,de conducere, de secretar general UAT al Comunei Provita de Sus

04/05/2020 REZULTAT PROBA SCRISA la concursul organizat pentru ocuparea functiei publice vacante ,de conducere, de secretar general UAT al Comunei Provita de Sus.

23/04/2020 REZULTAT SELECTIA DOSARELOR candidatilor inscrierii la concursul de recrutare pentru ocuparea functiei publice vacante de conducere, de secretar general UAT al Comunei Provita de Sus.

09/04/2020 Anunt public privind dezbaterea publica HIDRO PRAHOVA S.A., anunta publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, pentru studiul de fezabilitate al „Proiectului Regional de Dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Prahova in perioada 2014-2020”, propus a fi amplasat in localitatile: Campina, Poiana Campina, Breaza, Busteni, Alunis, Bertea, Albesti Paleologu, Mizil, Baicoi, Banesti, Pacureti, Surani, Soimari, Aricesti Zeletin, Carbunesti, Baltesti, Sirna, Poenarii Burchii, Draganesti, Vadu Sapat, Dumbrava, Fantanele, Azuga, Comarnic, Sinaia, Slanic, Varbilau, Stefesti, Valenii de Munte, Cerasu, Urlati, Tomsani, Scorteni, Telega, Adunati, Provita de Sus, Provita de Jos. Tinosu, Fulga, Salciile, Gherghita, Balta Doamnei, Ceptura, Drajna. Gura Vitioarei, lzvoarele,Teisani, Maneciu, Podenii Noi, Rafov.

09/04/2020PROCES VERBAL incheiat azi 09.04.2020 cu ocaziaafiqdrii la avizierul Prim6riei a invitaliei de participare la qedinta ordinard a Consiliului Local al comunei Provila de Sus din data de 13.04.2020 cu urmitorul proiect al ordinei de zi:

02/04/2020 ANUNT Unitatea Adiministrativ Teritoriala Comuna Provita de Sus, cu sediul in comuna Provita de Sus , judetul Prahova , telefon : 0244/354567 sau 0244354856 , fax : 0244/354567 sau 0244354856 , e-mail : primariaprovitadesus ph@yahoo.com , reprezentata legal prin Primar Movileanu Tarcisius Ovidiu loan , organizeaza in data de 04.05.2020 concurs de recrutare , conform prevederilor art. 618 alin. 2 din OUG nr. 57 /2019 privind Codul administrative si HG 611 /2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare , pentru ocuparea functiei publice vacante de conducere de Secretar General al UAT Provita de Sus.

*2018 Declaratie pe propria raspundere cf OUG 24 din 2008          *2018 Formular de inscriere        *Opis documente

27/03/2020 INVITATIE DE PARTICIPARE la gedinfa ordinard a Consiliului Local al comunei Provila de Sus din data de 30 martie 2020

24/02/2020 Organizre concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată, de 4 luni, a funcției publice de execuție de inspector , clasa i , grad profesional debutant în cadrul compartimentului de Asistență Socială

08/01/2019 In conformitate cu actul aditional nr.5 din Contractul de delegare prin concesiunc a gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor municipale in zona 7 – Campina, incheiat cu Asociatia de Dczvoltare Intercomunitara “ Parteneriatul pentru managementul Deseurilor Prahova nr. 888A/452 din 05.06.2018, referitor la tarifele aplicabile pentru serviciul de salubrizare, incepand cu luna IANUARIE 2020, va rugam, ca prin mijloacele de informare de care dispuneti, sa aduceti la cunostinta publica anuntul atasate

04/12/2019 Program ridicare deseuri in perioada sarbatorilor de Iarna

20/11/2019 INVITATIE DE PARTICIPARE la sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Provita de Sus din data de 28 noiembrie 2019

05/11/2019  ANUNT – INVITATIE DE PARTICIPARE DEPUNERE OFERTA PENTRU ACHIZTIA DE LUCRARI PENTRU OBIECTIVUL ,.Modernizre drumuri satesti – Marinescu DS 1867, Valea Bradului DS 192-DS 82 . Baleni DS 1064 . DS 934, DS 1676-DS 1797 . comuna Provita de sus. judetul Prahova

 – Documente Descarcabile:-Contract de executie lucrari
                                                  –Declaratie-privind-sanatatea-si-protectia-muncii
                                                  –Declaratie-privind-utilajele-instalatii-si-echipamentele-tehnice
                                                  –Declaratie-privind-Evitarea-Conflictului-de-Interese
                                                  –Declaratie-privind-neîncadrarea-în-situaţiile-prevăzute-la-art.-59…
                                                  –Declaratie-privind-neincadrarea-in-situatiile-prevazute-la-art.-164…
                                                  –Drum Marinescu
                                                  –Drumuri Valea Bradului
                                                  –FORMULAR-DE-OFERTA
                                                  –Propunere-Tehnica
                                                  –Solicitare-de-participare-Scrisoare-de-inaintare

                                                  –Devize Generale privind cheltuielile necesare ralizarii
  -Studii si avize: –Aviz Consiliul Judetean
                               –Aviz MAI Prahova
                               –Aviz Apele Romane
                               –Aviz Distrigaz
                               –Aviz Electrica
                               –Aviz ISC
                               –Aviz Transgaz
                               –Decizie Mediu
                               –Planse aviz Distrigaz 2
                               –Planse Electrica
                               –Planuri vizate OCPI
                               –Planuri vizate OCPI DS 82-192
                               –Planuri vizate OCPI DS 1867
                               –Studiu de rezistenta
                               –Studiu Geotehnic drumuri satesti
                               –TeleKom

28/10/2019 ANUNT – INVTTATIE DE PARTTCTPARE depunere oferta pentru achizitia de,,Servicii de deszapezire pe raza comunei Provita de Sus, judetul Prahova”

25/10/2019 Dispozitie privind convocarea consiliului local al comunei Provita de sus in sedinta ordinara

11/10/2019 privind delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare de pe raza comunei Proviţa de Sus , judeţul Prahova în vederea organizării şi desfăşurării acţiunilor necesare pentru alegerea Preşedintelui România , în anul 2019

20/09/2019 INVITATIE DE PARTICIPARE la sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Provita de Sus din data de 26 septembrie 2019

06/09/2019 INFORMARE Această informare este efectuată de: Primăria comunei Provița de Sus, cu sediul în comuna Provița de Sus, sat Provița de sus, nr.366, tel. 0244/354567, ce intenţionează să obţină Avizul de Gospodărire a Apelor, conform Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare, pentru obiectivul: „Modernizare drumuri sătești – Marinescu DS 1867, Valea Bradului DS 192-DS 82, Băleni DS 1064, DS 934, DS 1676-DS 1797, comuna Provița de Sus, județul Prahova”, localizat în comuna Provița de Sus,judeţul Prahova.

26/08/2019 INVITATIE DE PARTICIPARE la sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Provita de Sus din data de 28 august 2019

24/04/2019 REZULTAT OBŢINUT ÎN URMA INTERVIULUI Ia concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie INSPECTOR CLASA I, GRAD PROFESIONAL ASISTENT, in cadrul Compartimentului Registrul Agricol

24/04/2019 Centralizatorul rezultatelor La concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de EXECUŢIE INSPECTOR CLASA I, GRAD PROFESIONAL ASISTENT, in cadrul Compartimentului Registrul Agricol

23/04/2019 Proces-verbal incheiat astazi 23.04.2019, de catre comisia de solutionare a contestatiei depuse ,dupa sustinerea probei scrise din data de 22.04.2019 la concursul de recrutare pentiu ocuparea functiei publice de executie de inspector clasa I, grad profesional asistent, in cadrul Compartimentului Registru Agricol.

22/04/2019 Concurs pentru ocuparea postului de inspector , grad profesional asistent, compartimentul Registru Agricol

19/04/2019 INVITATIE DE PARTICIPARE la Sedinta extraordinara a Consiliului Local al comunei Provita de Sus din data de 23 aprilie 2019

17/04/2019 Rezultatul selectiei dosarelor de concurs

25/03/2019 Proces – verbal sedinta ordinara 28.03.2019

19/03/2019 Anunţ concurs post:- INSPECTOR , clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Registrul Agricol

27/02/2019 Proces – verbal sedinta ordinara 22.02.2019

14/12/2018  INVITATIE DE PARTICIPARE la Sedinta extraordinara a Consiliului Local al comunei Provita de Sus din data de 17 decembrie 2018

29/11/2018  Proces – verbal sedinta ordinara 29.11.2018

06/11/2018  INVITAŢIE DE PARTICIPARE la şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Proviţa de Sus din data de 9 noiembrie 2018

19/09/2018  Anunţ de participare la licitaţie deschisă cu strigare pentru vânzarea bunuri

12/09/2018  Anunţ de participare la licitație deschisă pentru concesiune bunuri (Dispensar)

12/09/2018  Anunţ de participare la licitație deschisă pentru concesiune bunuri (Teren)

12/09/2018  Anunţ de participare la licitație deschisă pentru concesiune bunuri (Automobil)

13/06/2018 – INFORMARE

17/04/2018 – ANUNŢ DE PARTICIPARE Pentru acordarea de finanţare nerambursabilă asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, altor organizaţii neguvemamentale fără scop lucrativ, precum şi persoanelor: fizice sau juridice fără scop patrimonial care iniţiază şi organizează programe!;sportive de utilitate şi interes public în comuna Proviţa de Sus

GHIDUL SOLICITANŢILOR privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor sportive

29/03/2018  Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu Comuna Provita de Sus

02/03/2018  Proces – verbal sedinta ordinara 19.02.2018

01/03/2018  Informare privind solicitare aviz centru social de zi

28/02/2018  Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu Comuna Proviţa de Sus

22/12/2017  Proces – verbal sedinta ordinara 25.01.2018

20/12/2017  Proces – verbal sedinta ordinara 20.12.2017

04/12/2017  Anunt privind susţinerea probei scrise pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de inspector clasa I, grad profesional debutant, in cadrul Compartimentului Taxe si Impozite, Financiar Contabil al aparatului de specialitate al Primarului

28/11/2017  REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE CONCURS pentru concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie inspector clasa I, grad profesional debutant, in cadrulCompartîmentului Taxe siImpozite, Financiar Contabil
24/11/2017    Anunt privind convocarea Consiliului Local al comunei Proviţa de Sus în şedinţă extraordinară