Anunturi

08/01/2019 In conformitate cu actul aditional nr.5 din Contractul de delegare prin concesiunc a gestiunii activitatii de colectare si transport a deseurilor municipale in zona 7 – Campina, incheiat cu Asociatia de Dczvoltare Intercomunitara “ Parteneriatul pentru managementul Deseurilor Prahova nr. 888A/452 din 05.06.2018, referitor la tarifele aplicabile pentru serviciul de salubrizare, incepand cu luna IANUARIE 2020, va rugam, ca prin mijloacele de informare de care dispuneti, sa aduceti la cunostinta publica anuntul atasate

04/12/2019 Program ridicare deseuri in perioada sarbatorilor de Iarna

20/11/2019 INVITATIE DE PARTICIPARE la sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Provita de Sus din data de 28 noiembrie 2019

05/11/2019  ANUNT – INVITATIE DE PARTICIPARE DEPUNERE OFERTA PENTRU ACHIZTIA DE LUCRARI PENTRU OBIECTIVUL ,.Modernizre drumuri satesti – Marinescu DS 1867, Valea Bradului DS 192-DS 82 . Baleni DS 1064 . DS 934, DS 1676-DS 1797 . comuna Provita de sus. judetul Prahova

 – Documente Descarcabile:-Contract de executie lucrari
                                                  –Declaratie-privind-sanatatea-si-protectia-muncii
                                                  –Declaratie-privind-utilajele-instalatii-si-echipamentele-tehnice
                                                  –Declaratie-privind-Evitarea-Conflictului-de-Interese
                                                  –Declaratie-privind-neîncadrarea-în-situaţiile-prevăzute-la-art.-59…
                                                  –Declaratie-privind-neincadrarea-in-situatiile-prevazute-la-art.-164…
                                                  –Drum Marinescu
                                                  –Drumuri Valea Bradului
                                                  –FORMULAR-DE-OFERTA
                                                  –Propunere-Tehnica
                                                  –Solicitare-de-participare-Scrisoare-de-inaintare

                                                  –Devize Generale privind cheltuielile necesare ralizarii
  -Studii si avize: –Aviz Consiliul Judetean
                               –Aviz MAI Prahova
                               –Aviz Apele Romane
                               –Aviz Distrigaz
                               –Aviz Electrica
                               –Aviz ISC
                               –Aviz Transgaz
                               –Decizie Mediu
                               –Planse aviz Distrigaz 2
                               –Planse Electrica
                               –Planuri vizate OCPI
                               –Planuri vizate OCPI DS 82-192
                               –Planuri vizate OCPI DS 1867
                               –Studiu de rezistenta
                               –Studiu Geotehnic drumuri satesti
                               –TeleKom

28/10/2019 ANUNT – INVTTATIE DE PARTTCTPARE depunere oferta pentru achizitia de,,Servicii de deszapezire pe raza comunei Provita de Sus, judetul Prahova”

25/10/2019 Dispozitie privind convocarea consiliului local al comunei Provita de sus in sedinta ordinara

11/10/2019 privind delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare de pe raza comunei Proviţa de Sus , judeţul Prahova în vederea organizării şi desfăşurării acţiunilor necesare pentru alegerea Preşedintelui România , în anul 2019

20/09/2019 INVITATIE DE PARTICIPARE la sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Provita de Sus din data de 26 septembrie 2019

06/09/2019 INFORMARE Această informare este efectuată de: Primăria comunei Provița de Sus, cu sediul în comuna Provița de Sus, sat Provița de sus, nr.366, tel. 0244/354567, ce intenţionează să obţină Avizul de Gospodărire a Apelor, conform Legii Apelor nr. 107/1996 cu modificările şi completările ulterioare, pentru obiectivul: „Modernizare drumuri sătești – Marinescu DS 1867, Valea Bradului DS 192-DS 82, Băleni DS 1064, DS 934, DS 1676-DS 1797, comuna Provița de Sus, județul Prahova”, localizat în comuna Provița de Sus,judeţul Prahova.

26/08/2019 INVITATIE DE PARTICIPARE la sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Provita de Sus din data de 28 august 2019

24/04/2019 REZULTAT OBŢINUT ÎN URMA INTERVIULUI Ia concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie INSPECTOR CLASA I, GRAD PROFESIONAL ASISTENT, in cadrul Compartimentului Registrul Agricol

24/04/2019 Centralizatorul rezultatelor La concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de EXECUŢIE INSPECTOR CLASA I, GRAD PROFESIONAL ASISTENT, in cadrul Compartimentului Registrul Agricol

23/04/2019 Proces-verbal incheiat astazi 23.04.2019, de catre comisia de solutionare a contestatiei depuse ,dupa sustinerea probei scrise din data de 22.04.2019 la concursul de recrutare pentiu ocuparea functiei publice de executie de inspector clasa I, grad profesional asistent, in cadrul Compartimentului Registru Agricol.

22/04/2019 Concurs pentru ocuparea postului de inspector , grad profesional asistent, compartimentul Registru Agricol

19/04/2019 INVITATIE DE PARTICIPARE la Sedinta extraordinara a Consiliului Local al comunei Provita de Sus din data de 23 aprilie 2019

17/04/2019 Rezultatul selectiei dosarelor de concurs

25/03/2019 Proces – verbal sedinta ordinara 28.03.2019

19/03/2019 Anunţ concurs post:- INSPECTOR , clasa I, grad profesional asistent – Compartiment Registrul Agricol

27/02/2019 Proces – verbal sedinta ordinara 22.02.2019

14/12/2018  INVITATIE DE PARTICIPARE la Sedinta extraordinara a Consiliului Local al comunei Provita de Sus din data de 17 decembrie 2018

29/11/2018  Proces – verbal sedinta ordinara 29.11.2018

06/11/2018  INVITAŢIE DE PARTICIPARE la şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Proviţa de Sus din data de 9 noiembrie 2018

19/09/2018  Anunţ de participare la licitaţie deschisă cu strigare pentru vânzarea bunuri

12/09/2018  Anunţ de participare la licitație deschisă pentru concesiune bunuri (Dispensar)

12/09/2018  Anunţ de participare la licitație deschisă pentru concesiune bunuri (Teren)

12/09/2018  Anunţ de participare la licitație deschisă pentru concesiune bunuri (Automobil)

13/06/2018 – INFORMARE

17/04/2018 – ANUNŢ DE PARTICIPARE Pentru acordarea de finanţare nerambursabilă asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, altor organizaţii neguvemamentale fără scop lucrativ, precum şi persoanelor: fizice sau juridice fără scop patrimonial care iniţiază şi organizează programe!;sportive de utilitate şi interes public în comuna Proviţa de Sus

GHIDUL SOLICITANŢILOR privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor sportive

29/03/2018  Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu Comuna Provita de Sus

02/03/2018  Proces – verbal sedinta ordinara 19.02.2018

01/03/2018  Informare privind solicitare aviz centru social de zi

28/02/2018  Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu Comuna Proviţa de Sus

22/12/2017  Proces – verbal sedinta ordinara 25.01.2018

20/12/2017  Proces – verbal sedinta ordinara 20.12.2017

04/12/2017  Anunt privind susţinerea probei scrise pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie de inspector clasa I, grad profesional debutant, in cadrul Compartimentului Taxe si Impozite, Financiar Contabil al aparatului de specialitate al Primarului

28/11/2017  REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE CONCURS pentru concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie inspector clasa I, grad profesional debutant, in cadrulCompartîmentului Taxe siImpozite, Financiar Contabil
24/11/2017    Anunt privind convocarea Consiliului Local al comunei Proviţa de Sus în şedinţă extraordinară