Anunturi


20/07/2020DISPOZITIE privind convocarea Consiliului Local al comunei Provita de Sus In sedinta ordinara 13/07/2020 PROCES-VERBAL PRIVIND SELECTAREA PARTENERILOR PENTRU DEPUNEREA ȘI IMPLEMENTAREA UNUI PROEICT ÎN CADRUL Programulului Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa Prioritară 5…

Citește mai mult...

Beneficiari ajutor social


T A B E L privind beneficiarii de ajutor social în luna MAI 2018

Citește mai mult...

Situatii Financiare


06/05/2018 Bilant la data de 31.12.2018 06/05/2018 BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2019 SI ESTIMARI PENTRU ANll 2020 – 2022 – VENITURI 23/02/2018 Hotarare privind Bugetul local detaliat la…

Citește mai mult...